Sidor

tisdag 2 december 2008

Dagens Ord

Vägg:
En vägg är en, oftast vertikal, rumsavgränsande byggnadsdel.

Väggar som utgör klimatgränser kallas ytterväggar medan väggar inne i en byggnad kallas innerväggar. Konstruktivt gör man en distinktion mellan bärande och icke bärande väggar. Vidare brukar man skilja på väggar av olika byggnadsmaterial eftersom både deras gestaltning och konstruktiva egenskaper skiljer sig starkt åt. Vanligt är dock att väggar består av en kombination av olika material som tillsammans optimerar de värme- och ljudisolerande, bärande och estetiska egenskaperna.

Tilläggas bör är att man ska undvika att gå in i dem.